Committee List
Shree Dashnam Goswami Samaj committee members


Shree Dashnam Goswami Samaj - Anjar


NO Photo Name Mobile Address
1 શ્રી અમૃતગિરિ પ્રેમગિરિજી ૯૮૨૫૨૨૩૯૩૧ Address : ગાંધીધામ
2 શ્રી નારાયણગિરિ જાદવગિરિ ૯૬૬૨૮૨૨૧૨૦ Address : ભુજ
3 શ્રી ભીમગિરિ મંગલગિરિજી Address : નલિયા
4 શ્રી જગદિશગિરિ ગોવિંદગિરિજી ૯૮૨૫૮૩૭૯૮૧ Address :
5 શ્રી રમેશગિરિ પુરણગિરિજી ૯૮૭૯૦૫૬૫૬૩ Address : માધાપર
6 શ્રી મહંત બસંતગિરિ નયનગિરિજી ૯૫૫૮૫૫૭૭૨૫ Address : માંડવી
7 શ્રી ધર્મેન્દ્રગિરિ જીવણગિરિજી ૯૮૭૯૦૪૫૩૬૫ Address : ભુજ
8 શ્રી લક્ષ્મણગિરિ ગોપાલગિરિજી ૯૯૭૯૩૯૬૪૮૯ Address : હ્ભાપ
9 શ્રી રમેશગિરિ કરશનગિરિજી Address : મુન્દ્રા
10 શ્રી અનીલગિરિ બુદ્ધગિરિજી ૯૮૨૫૬૨૨૦૪૯ Address : કુકમા
11 શ્રી ત્ર્યમ્બકપુરી અમરપુરીજી ૯૮૨૪૪૫૫૯૪૩ Address : અંજાર
12 શ્રી હિતેશભારથી જયરામભારથીજી ૯૪૨૭૫૧૩૨૪૬ Address : ભુજ
13 શ્રી નીલેશગિરિ મોરારગિરિજી ૯૮૨૫૪૪૫૨૧૧ Address : અંજાર
14 શ્રી મહેશગિરિ ગોવિંદગિરિજી ૯૮૭૯૩૬૪૩૯૩ Address : મિર્ઝાપુર
15 શ્રી શંકરપુરી નારાયણપુરીજી Address : વોંધ
16 શ્રી અતુલગિરિ રમેશગિરિજી Address : માધાપર
17 શ્રી જગદિશગિરિ મોહનગિરિજી ૯૪૨૯૩૪૭૮૩૩ Address : સુખપર
18 શ્રી નરાન્દ્રગિરિ પુરસોતમગિરિજી ૭૫૦૫૪૨૧૮૧૭ Address : મુન્દ્રા
19 શ્રી યોગેશગિરિ હિરાગિરિજી ૯૪૨૬૬૦૧૧૧૨ Address : ભુજ
20 શ્રી હર્ષદપુરી ખીમપુરીજી ૯૮૨૫૪૯૬૬૬૯ Address : નખત્રાણા
21 શ્રી વસંતગિરિ ધનગિરિજી ૯૯૭૮૯૩૫૬૮૧ Address : ભુજ
22 શ્રી વિપુલગિરિ નારાયણગિરિજી ૯૮૨૫૨૭૦૦૮૧ Address : ભુજ
23 શ્રી બલવંતગિરિ વેલગિરિજી ૮૧૪૦૧૦૬૪૧૦ Address : માધાપર
24 શ્રી દેવગિરિ નાથુંગિરિજી ૯૮૭૮૯૩૯૭૧૯ Address : ભાડરા
25 શ્રી ભીમગિરિ હિરાગિરિજી ૯૯૨૫૩૧૧૪૫૩ Address : અંજાર
26 શ્રી શંકરગિરિ નાથુંગિરિજી ૯૮૭૯૭૬૩૭૪૧ Address : કુંભારત
27 શ્રી સંભુપુરી જીવણપુરી Address : ભુજ
28 શ્રી ચમનગિરિ ભવાનગિરિજી ૯૩૭૪૩૧૧૦૪૩ Address : ભુજ
29 શ્રી વસંતગિરિ શંકરગિરિજી ૯૪૨૭૯૭૬૮૧૩ Address : માંડવી
30 શ્રી લહેરપુરી પ્રસાદપુરીજી ૯૪૨૯૨૯૯૮૦૫ Address : ધડાજા
31 શ્રી જ્ઞાનગિરિ શિવગિરિજી Address : ગાંધીધામ
32 શ્રી કલ્પાનગિરિ ગોવિંદગિરિજી Address : નળિયા
33 શ્રી કેશવપુરી શંકરપુરીજી ૯૮૨૫૨૬૬૫૯૦ Address : અંજાર
34 શ્રી મનોજપુરી તુલસીપુરી ૯૬૩૮૪૮૭૩૩૩ Address : ભુજ
35 શ્રી વાલગિરિ વીરગિરિજી Address : ગાંધીધામ
36 શ્રી હરેશપુરી ખીમપુરીજી ૯૮૭૯૬૭૧૮૨૫ Address : ભુજ
37 શ્રી રાજેશપુરી ભૈરવગિરિજી Address : ગાંધીધામ
38 શ્રી વેલવન પુરશોતમવનજી Address : માંગવાન
39 શ્રી શંકરગિરિ નાથુંગિરિજી Address : દેવપર
40 શ્રી ભરતગિરિજી શંભુગિરિજી Address : માંડવી
41 શ્રી ઉમેશગિરિ રમેશગિરિજી Address : માંડવી
42 શ્રી અશ્વિનગિરિ લક્ષ્મણગિરિજી Address : માંડવી
43 શ્રી રાજેશગિરિ શ્યામગિરિજી Address : માંડવી
44 શ્રી તુલસીગિરિ વેલગિરિજી Address : નલિયા
45 શ્રી અશોકપુરી દેવેન્દ્રપુરીજી Address : નલિયા
46 શ્રી મહેશગિરિ હરિગિરિજી ૯૮૨૪૨૯૮૭૧૮ Address : મુન્દ્રા
47 શ્રી જશવંતપુરી ચતુરપુરીજી Address : મુન્દ્રા
48 શ્રી કિશોરગિરિ દેવગિરિજી ૯૯૭૯૪૦૭૧૫૮ Address : ભુજ
49 શ્રી હિમંતગિરિજી છગનગિરિજી ૯૯૭૯૩૨૭૦૨૭ Address : માધાપર
50 શ્રી યોગેશગિરિ તેજગિરિજી Address : પદ્ધર
51 શ્રી દિનેશભારથી નાનુંભારથીજી Address : નેત્રા
52 શ્રી ભરતગિરિ ચમનગિરિજી ૯૩૭૭૬૮૯૯૨૮ Address : કુકમા
53 શ્રી કિશોરગિરિ પુરસોત્તમગિરિજી ૯૮૭૯૮૬૮૬૯૬ Address : માધાપર
54 શ્રી દીપકગિરિ લક્ષ્મણગિરિજી Address : કુકમા
55 શ્રી દમનગિરિ હિરાગિરિજી ૯૮૨૫૪૩૬૫૯૯ Address : ભચાઉ
56 શ્રી હિતેશગિરિ શ્યામગિરિજી Address : ભચાઉ
57 શ્રી રતનપુરી જયરામપુરીજી Address : સામખીયાતી
58 શ્રી ભરતપુરી નોનપુરીજી ૯૮૯૮૨૬૮૦૩૦ Address : ભચાઉ
59 શ્રી રમેશપુરી રતનપુરીજી ૯૯૭૪૧૮૭૦૮૭ Address : મોટી-ભાડઈ
60 શ્રી મહેન્દ્રપુરી તેજપુરીજી ૯૭૧૮૭૯૭૧૯૭ Address : ડોણ
61 શ્રી નવીનગિરિ Address : સામખયાલ
62 શ્રી હિમતગિરિ પદમગિરિજી Address : માધાપર
63 શ્રી પ્રવીણગિરિજી અરજણગિરિજી Address : નખત્રાણા
64 શ્રી શંભુગિરિ હરિગિરિજી Address :
65 શ્રી શૈલેશગિરિ ભવાનગિરિજી ૯૮૨૫૩૪૪૩૭૫ Address : ભેરૈયા
66 શ્રી ઉપેન્દ્રપુરી સોમપુરીજી ૯૯૦૯૦૨૯૪૧૨ Address : ગાંધીધામ
67 શ્રી પ્રફુલપુરી ત્રયામ્બકપુરીજી ૯૮૨૪૧૫૫૯૪૩ Address : અંજાર
68 શ્રી જયેશવન રામવનજી Address : વિરાણી
69 શ્રી ગોવિંદગિરિ રામગિરિજી ૯૮૭૯૫૦૯૫૬૧ Address : આદિપુર
70 શ્રી શ્યામગિરિ કરશનગિરિજી ૯૬૩૮૫૦૨૧૧૯ Address : સામત્રા
71 શ્રી જાયગિરિ છગનગિરિજી ૯૯૭૯૯૧૬૩૩૫ Address : ભુજ
72 શ્રી નરેન્દ્રપુરી શિવપુરીજી ૮૮૬૬૨૭૫૫૯૮ Address : ભુજ
73 શ્રી પ્રકાશપુરી વનરાજપુરીજી ૯૮૭૯૧૫૦૮૮૪ Address : ભુજ
74 શ્રી સાવનપુરી રસિકપુરીજી ૯૦૩૩૯૯૧૮૭૬ Address : ભુજ
75 શ્રી કિશનગિરિ જેઠીગિરિજી ૯૮૭૯૦૦૦૧૭૫ Address : ભુજ
76 શ્રી વીરેન્દ્રગિરિ જવેરગિરિજી ૯૭૧૪૦૨૩૩૩૩ Address :
77 શ્રી કનકગિરિ માનગિરિજી ૯૦૯૯૪૬૧૯૦૯ Address : કુકમા
78 શ્રી ભાવેશગિરિ કુવરગિરિજી Address : નખત્રાણા
79 શ્રી ભાવિનગિરિ રમેશગિરિજી Address : મુન્દ્રા
80 શ્રી કુલદીપગિરિ ચમનગિરિજી Address : ભુજ
81 શ્રી મહેશભારથી શંકરભારથીજી Address : માંડવી
82 શ્રી દર્શનગિરિ રાજેશગિરિજી Address : માંડવી
83 શ્રી દિનેશગિરિ બાલગિરિજી Address : માંડવી
84 શ્રી રોહિતગિરિ રમેશગિરિજી Address : ભુજ
85 શ્રી મહેશવન ફૂલવનજી ૯૮૨૫૬૮૫૭૨૬ Address : ભચાઉ
86 શ્રી ઉપેન્દ્રપુરી સોમપુરીજી ૯૯૭૪૯૦૫૭૪૮ Address : ભચાઉ
87 શ્રી જગદિશગિરિ ભીમગિરિજી Address : નલિયા
88 શ્રી રાકેશગીરીજી વસંતગિરિજી Address : નલિયા
89 શ્રીં સાગરગિરિ ઝવેરગિરિજી Address : મુન્દ્રા
90 શ્રી રાહુલપુરી જશવંતપુરીજી Address : મુન્દ્રા
91 શ્રી હર્ષદપુરી પ્રતાપગિરિજી Address : માંગવાણ
92 શ્રી કનકગિરિ બટુકગિરિજી Address : દેશલપર
93 શ્રી જગદિશગિરિ ગંગાગિરિજી ૯૮૨૬૧૩૭૬૪૪ Address : શુખપુર
94 શ્રી જીજ્ઞેશપુરી હર્ષદપુરીજી ૯૮૭૯૦૫૫૪૪૪ Address : નખત્રાણ
95 શ્રી પ્રફુલગિરિ હેમગિરિજી ૯૮૭૯૪૯૪૯૦૧ Address : રાપર